Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Over de partners

Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen wil zich als een strategie- en kennisgedreven overheidsdienst inzetten om de positieve kracht van toerisme te versterken. Zo kan Vlaanderen bloeien als een innovatieve, inspirerende en kwalitatieve reisbestemming ten bate van de plek, zijn bewoners, ondernemers en bezoekers. Ons einddoel? Een florerende bestemming worden!

Zo reizen we samen naar morgen - reis je mee?

Stad Hasselt

De Abdij van Herkenrode draagt voor de Stad Hasselt en omstreken een belangrijk stuk geschiedenis, teruggaand tot het begin van het vorige millennium. Een verhaal en verleden dat ook een sterke toekomst verdient. Hasselt is fier op deze parel en wil zich daarom samen met Toerisme Vlaanderen en Herita ten volle inzetten voor de verdere toekomstgerichte ontwikkeling van de hele abdijsite. Samen groeien naar een plek die iedereen ervaren en voelen wil, in een Stad die men zien en proeven wil.

Herita

Duurzaam zorg dragen voor historische plekken

Herita heeft het voorrecht om waardevolle historische plekken in Vlaanderen te beheren, te restaureren en te ontwikkelen, met de steun van vele vrijwilligers. Zo worden onze schitterende, maar vaak kwetsbare monumenten - die zoveel vertellen over onze geschiedenis - bewaard voor toekomstige generaties. 

Het erfgoed dat we beheren stellen we open voor het publiek. Zo kan iedereen deze bijzondere plekken écht ontdekken, beleven en waarderen. De Abdij van Herkenrode is zo een bijzondere plek: méér dan 800 jaar geschiedenis, sterk verweven met de Stad Hasselt, de geschiedenis van Limburg en de omliggende natuur. Maar ook met een mooie toekomst, die we samen met de stad en Toerisme Vlaanderen vorm gaan geven. Daarbij trekken we resoluut de kaart van de participatie: we boren het rijke sociale kapitaal aan van iedereen met een ‘Hart voor Herkenrode’. Samen met hen geven we de site weer betekenis en wordt de Abdij van Herkenrode een sterke troef voor heel Vlaanderen.