Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Over het kasteel van Leut

Het kasteeldomein van Leut is sinds eind 2021 eigendom van Toerisme Vlaanderen, dat de prachtige erfgoedsite overnam van sociale huisvestingsmaatschappij het Maaslands Huis. De komende jaren zal Toerisme Vlaanderen, in de filosofie van Reizen naar Morgen, werken aan de uitbouw en heropleving van deze site.

Het kasteel Vilain XIIII bevindt zich tussen Leut en Meeswijk in de gemeente Maasmechelen. Het kasteelpark sluit aan op de riviervallei van de Maas, met aan de overkant van de rivier Nederland. Het kasteel is samen met de dienstgebouwen een beschermd monument en maakt deel uit van het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Kasteel Vilain XIIII: kasteel en omliggend park’.

Het kasteel dankt zijn huidige naam Vilain XIIII aan Charles Vilain XIIII die het kasteel in zijn bezit kreeg in 1822 toen hij trouwde met een plaatselijke barones. In 1920 werd het kasteel verkocht aan de steenkoolmaatschappij N.V. Kolenmijnen Limburg-Maas met als doel om het tot ziekenhuis om te vormen. In 1950 werd er ook een materniteit ingericht. Vanaf 1988 werd het omgevormd tot rust- en verzorgingstehuis. In 2017 werd het kasteel aangekocht door de sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis met als doel het te herbestemmen. Eind 2021 werd Toerisme Vlaanderen officieel eigenaar.