Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Over het traject

Eind 2021 werd Toerisme Vlaanderen de nieuwe eigenaar van het Kasteel van Leut. Het kasteel zal uitgroeien tot één van de sterkhouders van het netwerk “kastelen en tuinen” dat de komende jaren vorm krijgt. Lees op deze pagina hoe we dat zullen verwezenlijken.
 
Toerisme Vlaanderen wil het kasteel van Leut een nieuwe toekomst geven volgens de filosofie van Reizen naar Morgen. De toeristische ontwikkeling zal vertrekken van de positieve kracht van toerisme en bijdragen aan een florerende bestemming. Die toekomst zal duurzaam zijn en meerwaarde bieden voor de plek zelf, de toekomstige bezoekers, de lokale gemeenschap en de lokale economie.

Toerisme Vlaanderen zal streven naar een evenwicht tussen de verwachtingen van de inwoners, de ondernemers, de (internationale) bezoekers en de natuurlijke en erfgoedwaarde van het domein en het kasteel. Hierbij geven we de stakeholders ook graag een stem tijdens het vastleggen van die toekomstige bestemming. 

Tijd voor onderzoek, overleg en experiment

Het participatief toekomsttraject is een meerjarenproject. We willen het participatieproces voldoende tijd geven, maar ook de nodige tijd nemen om de ziel van de plek te doorgronden, de historische en maatschappelijke troeven leren kennen en een helder beeld krijgen van welke restauratiewerken bijvoorbeeld nodig zijn. Terwijl deze studie- en inspraakronde loopt, is er ruimte om te experimenteren met tijdelijke toeristische invullingen en evenementen. Op die manier leren we samen met bezoekers, bewoners en ondernemers welke activiteiten goed en minder goed passen bij deze plek.

Fase 1: Luisteren, bevragen en experimenteren

Zomer 2022

In de zomer van 2022 openen de poorten van het kasteel een eerste maal. Bezoekers kunnen er terecht voor een gratis expo die inzoomt op verleden, heden en toekomst de plek. Iedereen kan er zelf mee  vormgeven aan de toekomst van het kasteel. Met behulp van een interactieve tafel bepaal je mee de sfeer en de mogelijkheden van de toekomstige herbestemming.

Najaar 2022 en voorjaar 2023

Op basis van alle toekomst-ideeën en opgedane inzichten uit de zomer van ‘22 ontwikkelen we samen met alle stakeholders een aantal scenario’s voor de toekomst van het kasteel. Dat zijn nog geen definitieve keuzes, wel een eerste richting van wat het zou kunnen zijn. 

In het voorjaar bereiden we opnieuw de zomer voor. We gaan samen op zoek naar concrete experimenten die we in de zomer kunnen opzetten. Op die manier willen we meer voeling krijgen met de verschillende scenario’s in de praktijk. 

Zomer 2023

Tijdens Zomerleute ‘23 openen we opnieuw de poorten. We mikken erop om een aantal plekken op het domein tijdelijk om te toveren in wat het in de toekomst zou kunnen zijn. Door samen het domein te beleven en te ervaren wat werkt en wat minder werkt, komen we weer een stap dichter bij de toekomstige invulling. 

Toekomsttraject Kasteel van Leut

Fase 2: Naar een definitieve keuze voor de toekomst

Najaar 2023

In het najaar van 2023 willen we tot een definitieve keuze komen voor het toekomstige gebruik van het kasteeldomein. Dat doen we op basis van de ervaringen van het voorbije anderhalf jaar. We plannen nog een feedbackronde om ons eindontwerp nog te versterken met de inzichten van bezoekers en bewoners. 

Fase 3 - De toekomst realiseren

Begin 2024 tot …

Volgens de huidige planning zouden de nodige werken aan het domein in 2024 kunnen starten. Wat die werken zullen zijn, is uiteraard afhankelijk van de finale herbestemming. Dat wil niet zeggen dat er voordien geen werken gedaan kunnen worden die nodig zijn voor de veiligheid van de bezoeker of die sowieso dienen te gebeuren onafhankelijk van de finale bestemming.