Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Over het traject: ontdek het traject

Sinds de zomer van 2021 is Toerisme Vlaanderen de nieuwe eigenaar van het kasteeldomein van Poeke. Het kasteel zal uitgroeien tot één van de sterkhouders van het netwerk “kastelen en tuinen” dat de komende jaren vorm krijgt. Lees op deze pagina hoe we dat zullen verwezenlijken.
 
 
Toerisme Vlaanderen wil het kasteeldomein van Poeke een nieuwe toekomst geven volgens de filosofie van Reizen naar Morgen. De toeristische ontwikkeling zal vertrekken van de positieve kracht van toerisme en bijdragen aan een florerende bestemming. Die toekomst zal duurzaam zijn en meerwaarde bieden voor de plek zelf, de toekomstige bezoekers, de lokale gemeenschap en de lokale economie.

Toerisme Vlaanderen streeft naar een evenwicht tussen de verwachtingen van de inwoners, de ondernemers, de (internationale) bezoekers en de organisaties die zich buigen over aspecten als natuur, landschap, erfgoedwaarde, mobiliteit, waterhuishouding, beleving van kasteel en domein. Daarom geven we deze stakeholders een stem tijdens het vastleggen van die toekomstige bestemming. 

Tijd voor onderzoek, overleg en experiment

Het participatief toekomsttraject is een meerjarenprojectWe nemen de nodige tijd om de ziel van de plek te doorgronden, de historische en maatschappelijke troeven te leren kennen, de verwachtingen en ideeën van plekhouders te verzamelen en een helder beeld te krijgen van welke restauratiewerken bijvoorbeeld nodig zijn. Terwijl deze studie- en inspraakronde loopt, is er ruimte om te experimenteren met tijdelijke toeristische invullingen en evenementen. Op die manier leren we samen met bezoekers, bewoners en ondernemers welke activiteiten goed en minder goed passen bij deze plek.

Fase 1 - Onderzoek van de site

Tijdens de Ontmoetingsdagen in november 2021 peilde Toerisme Vlaanderen bij de bezoekers naar de “ziel” van de plek. We willen immers dat de herbestemming van het kasteel en het domein aansluit bij die ziel van de plek. Dat zorgt voor een krachtige bezoekerservaring en voor oprecht en duurzaam gastheerschap; ook vanwege de lokale gemeenschap. 

Zo’n 350 bezoekers namen deel aan de bevraging, ongeveer 60% was afkomstig van Aalter en de omliggende gemeenten (inwoners). Lees er hier meer over.

Fase 2 - Onderzoek van het potentieel van de site

In 2022 gingen we verder op onderzoek naar het potentieel van deze bijzondere site. We verzamelden samen zoveel mogelijk reacties, suggesties, ideeën en verwachtingen. In april organiseerden we daarvoor een ideeënweek in het kasteel. Dat omvatte ook de Jongerendag én Pitch een idee, waar ondernemers ideeën voor de site konden komen pitchen. Meer dan 300 bezoekers vertelden ons welke functies zij het best vonden passen in het kasteel van Poeke en we ontvingen een twintigtal onderneem-ideeën. We organiseerden na de zomer een brainstorm met toerisme-experts en in oktober hielden we een familiedag met tientallen gezinnen in het kasteel.

Op basis van de doelstellingen van het project en de filosofie van Reizen naar Morgen werden een 60-tal functies geselecteerd, gelijk verdeeld indoor-outdoor. Tijdens twee workshops ‘toekomstcreatie’ eind oktober konden de deelnemers die functies combineren tot mogelijke toekomstscenario’s.

Fase 3 - Ontwerpend onderzoek

Met een nieuw jaar startte ook een nieuwe fase: het ontwerpend onderzoek. Op basis van alle verzamelde input en ideeën tekenden we 3 mogelijke sporen uit. Het kasteeldomein van Poeke als:

  • plek van verstilling en natuur- en landschapsbeleving
  • aantrekkingspool voor kunst, cultuur en innovatie
  • aantrekkingspool voor het kasteelleven en romantiek

Voor elk van de drie sporen werd creatief onderzocht hoe de herbestemming er zou kunnen uitzien. Er waren duidelijke zones van overlap en uiteindelijk is uit de ideeën van de drie sporen één toekomstscenario gegroeid: de eigentijdse landgoedbeleving. Kenmerkend voor de landgoedbeleving op Poeke wordt:

  • Hof van Plaisantie: het kasteel van Poeke mag opnieuw uitgroeien tot een moderne hof van plaisantie. Een landgoed waar je kan ontspannen, komt genieten van schoonheid, boeiende belevingen en van goed gezelschap. Een plek die voelt als thuiskomen.
  • Upstairs-downstairs: De scheiding tussen de leefwereld van de adellijke of rijke familie en die van de domestieken die de familie dienden is nog heel tastbaar in het kasteel en domein. Aan de vloer kan je zien in welke wereld je bent. Die gescheiden werelden zullen bezoekers op een innovatieve en creatieve manier ervaren.
  • Multifunctioneel, zelfvoorzienend en zelfbedruipend: Het landgoed zal zich multifunctioneel ontwikkelen. We brengen het historische concept terug, waarin een landgoed kan worden onderhouden en evolueren dankzij de inkomsten van de economische bedrijvigheid op het domein.

Regiekamer

Via de Regiekamer worden de belangrijkste stakeholder voor de herbestemming tijdens het hele participatief toekomsttraject betrokken. Vertegenwoordigers van gemeente Aalter en Ruiselede, Onroerend Erfgoed, Natuur en Bos, dept. Omgeving, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaams Bouwmeester, Toerisme Meetjesland en Brugse Ommeland en de beheerscommissie van het domein hebben elke belangrijke stap in het herbestemmingstraject besproken en geadviseerd.

Fase 4 - Realisatie

Nu de richting van de herbestemming bekend is, kunnen we met de praktische uitwerking beginnen. Daarvoor gaat Toerisme Vlaanderen graag het gesprek aan met partners die geïnteresseerd zijn om de landgoedbeleving mee vorm te geven en uit te baten. Intussen werken we ook aan dat andere luik van het project, de renovatie van de gebouwen. De eerste herstellingswerken zijn al klaar: het dak en de gevels van het koetshuis werden gerestaureerd. Ook de moestuinmuur wordt al onder handen genomen.  In de zomer starten de ruimingswerken van de vijver en langsgrachten.

Visual Herbestemmingen kasteel van Poeke

Wil je het beknopt overzicht van de herbestemming van het kasteel van Poeke downloaden? Download dan hier de visuele voorstelling.

Vervolg?

De herbestemming van het kasteel van Poeke is een van de pilootprojecten van Toerisme Vlaanderen. Het onderzoekt hiermee hoe je de visie van Reizen naar Morgen in de praktijk kan toepassen.

Wil je de toekomstige activiteiten en invullingen van het kasteel van Poeke blijven volgen? Dat kan op https://www.samenherbestemmen.be/nl/locaties/kasteel-van-poeke